DIY

 1. Slippery Elm Bark Powder TSD
 1. Sweet Almond Oil TSD
 1. Rosehip Oils TSD
 1. Castor Oil TSD
 1. Avocado Oil TSD
 1. Argan Oil TSD
 1. Apricot Kernel Oil TSD
 1. Hemp Oil Organic TSD
 1. Small Paper Tube (2g)
 1. Medium Paper Tube (4g)
 1. Aloe Vera Gel TSD
 1. Baking Soda TSD
 1. Camellia Tea Oil TSD
 1. Arnica Oil TSD
 1. Shea Butter Organic TSD
 1. Cocoa Butter Organic TSD
 1. Aloe Vera Liquid TSD
 1. Borage Oil Organic TSD