Waxes + Emulsifiers

  1. Sunflower Lecithin TSD
  1. Stearic Acid Wax TSD
  1. 80 Polysorbate Emulsifier TSD
  1. 20 Polysorbate Emulsifier TSD
  1. Lanolin Wax TSD
  1. Beeswax Natural Chunks TSD
  1. Emulsifying Wax Jar Metal Lid TSD
  1. Candelilla Wax TSD
  1. Beeswax Pastilles Organic TSD
  1. Emulsifying Wax Jar White Lid TSD